Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden
• äger och bor i eller har som fritidsbostad eller
• äger och som kundens föräldrar bor i.
Kunden får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre. Källa: Skatteverket.se (privat, fastigheter & bostad, exempel på ROT.)

Du som bor i ett hus som är äldre än fem år är alltså berättigad 30% avdrag på montering av byggnadställning då detta är en hushållsnära tjänst. Generellt sätt brukar man säga att varje hushåll är berättigat ca 50 000 kr per år. Om du har en bostad som du själv äger som är äldre än fem år men är osäker på om du är berättigad ROT kan du använda verktyget nedan på skatteverkets hemsida så får du svar direkt.

Länk finner ni nedan:

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/rotrutarbete/uppskattadittrotochrutavdrag.4.d5e04db14b6fef2c8698ac.html

Om ni har någon fråga gällande rot i samband med ställningsuthyrning kan ni alltid ringa oss för mer information, Ring oss redan idag!